Act's

"Hotel Bazatsa" (street theatre & magic) 

speelt vanaf oktober 2020!


Tijdsduur:

Straattheater: 20 minuten
Theater: Verschillende entr'acte 5 - 20 minuten (op aanvraag)


Over de voorstelling:

De kruier van “Hotel Bazatsa” gaat op pad met zijn bagagekar vol koffers, zodat alle hotelgasten op tijd hun bagage krijgen. Maar het moet gezegd worden, hij heeft wel eens wat pech want niet iedere koffer werkt mee. Deze enthousiaste voorstelling voor alle leeftijden is een “hartverwarmende streling voor het oog” waarin magie, slapstick, improvisatie en circus hun weg vinden tussen de vele koffers.

 

Praktisch over de straatvoorstelling:

Deze gloednieuwe straattheater-productie kan op alle ondergronden gespeeld worden en heeft geen speciale technische eisen. De voorstelling is universeel van taal waardoor deze een internationaal publiek zeker kan boeien.

"Hotel Bazatsa" (street theatre & theatre & magic)

plays from October 2020!


Timetable:
Street theatre: 20 minute
Theatre: Various entr'acte 5 - 20 minute (on demand)


About the show:

The porter of "Hotel Bazatsa" sets off with his luggage cart full of suitcases, so that all hotel guests receive their luggage on time. But it has to be said, he sometimes has bad luck because not every suitcase cooperates. This enthusiastic show for all ages is a "heart-warming delight for the eye" in which magic, slapstick, improvisation and circus find their way among the many suitcases.


Practical about the streetshow:

This brand new street theater production can be played on all surfaces and has no special technical requirements. The performance is universal in language, so that it can certainly fascinate an international audience.


"The Miracle Box fairground"  (street theatre)

plays from 2021!

Tussen 2012 en 2016 trok Lens rond met "The Miracle Box" na een grondige update start "The Miracle Box fairground" in 2021 met nieuwe mirakels, extra sfeervolle setting en nog intimere momenten met de zoon van... 


Between 2012 and 2016, Lens toured with "The Miracle Box" after an update start "The Miracle Box fairground" in

2021 with new miracles, extra atmospheric setting and even more intimidating moments with the son of ...

"A Wanteda" by Stofkruidt (street theatre)

Je herinnert je ze zeker nog: de Wild-West shows die vroeger in pretparken werden opgevoerd. Stofkruidt nam het oude recept van onder het stof maar kruidde het tot een spectaculaire Westernshow vol humor. In A Wanteda gaat de stuntelige premiejager op zoek naar een gezochte hoteluitbater die bovenaan zijn lijst staat. Er is maar één probleem: hoe krijgt hij deze kleine onderkruiper dood? Het decor lijkt recht uit het wilde westen weggeplukt en zit boordevol verrassingen. Verwen uzelf met de eerste straatwestern!


You certainly remember them: the Wild-West shows that were previously performed at amusement parks. Stofkruidt took the old recipe from under the dust but spiced it into a spectacular Western show full of humor. In A Wanteda, the bumbling bounty hunter goes looking for a wanted hotel manager who is at the top of his list. There is only one problem: how does he get this little sniper to die? The decor seems to have been plucked straight out of the wild west and is packed with surprises. Treat yourself to the first street western!
"Heureca" by Stofkruidt (theatre & magic)

Als de stagiairs op bezoek komen in de keuken van een klein charmant hotel, dan moet de chef-kok zijn uiterste best doen... maar als deze ziek blijkt te zijn, draait er uiteraard van alles in de soep... laat staan dat er nog onverwachts bezoek langskomt... Laat je betoveren door de magische kook-fratsen van de hoteluitbater, de piccolo en heel wat andere personages uit Hotel Heureca. Het publiek doet dienst als stagiairs wat deze voorstelling geschikt maakt voor leerlingen van het lager onderwijs.


When the trainees come to visit the kitchen of a small charming hotel, the chef must do his utmost ... but if it turns out to be sick, of course everything goes wrong ... let alone that unexpected visitors come along ... Be enchanted by the magical cooking of the hotel manager, the piccolo and many other characters from Hotel Heureca. The public serves as trainees, making this performance suitable for primary school students."Borderij Decorte" by Stofkruidt (street theatre)

Authentieke familiebedrijven, ja ze bestaan nog steeds. Maar Borderij Decorte is uniek in zijn soort. Opgericht door Jozef Decorte in het jaar 1909 zijn ze de laatste nog steeds producerende bordenkwekerij in de lage landen. Ze kweken op de traditionele wijze verkeersborden voor iedereen. De broers Jean-Paul en Gabriël Vanbreedegems zijn de laatste generatie van dit bloeiende bedrijf. Samen gaan ze op wandel met hun steekkar vol kweekserres om hun verse verkeersborden in wording te laten wennen aan hun toekomstige opdracht. Graag stoppen ze even op hun tocht om je een uitgebreide uitleg te geven over hoe je nu echte verkeersborden kweekt. Misschien hebben jullie wel interesse in een gepersonaliseerd bord? Wil je wat zaden? Maar het blijft een familiebedrijf en de bijhorende vetes zijn nooit ver weg!


Authentic family businesses, yes they still exist. But Borderij Decorte is unique in its kind. Founded by Jozef Decorte in 1909, they are the last still producing plate nursery in the low countries. They grow road signs for everyone in the traditional way. The brothers Jean-Paul and Gabriël Vanbreedegems are the last generation of this flourishing company. Together they go for a walk with their trolley full of breeding greenhouses to let their fresh road signs get used to their future assignment. They are happy to stop on their journey to give you a detailed explanation of how you can now grow real road signs. Perhaps you are interested in a personalized plate? Do you want some seeds? But it remains a family business and the accompanying feuds are never far away!

Copyright @ All Rights Reserved